د چلونې کټګورۍ

کامرون - د کار موندنې وړاندیزونه

په UCB کې د JOB وړاندیز

د UCB JOB وړاندیز کې د JOB وړاندیز - د UCB JOB پاEه JOB سرلیک: د سینګار پلټونکي مسلکي کلاسیک زده کړې لږترلږه توضیحات (پوهه) - په مدیریت کې لږترلږه + باک + 4. - د پلټنې 05 کلن تجربه ...

په افریقا کې په ماموریتونو / پروژو کې د خالي بستونو استخدام

په افریقا کې په ماموریتونو / پروژو کې د خالي بستونو ګمارنه د JOB وړاندیزونه - د پرکسیمو نړیواله ټولنه پرکسیمو نړیوال په افریقا کې اجرا شوي کارپوهان / پروژې په لټه کې دي ، کارپوهان د پروفایلونو سره ...

دوه ګونی تجارتی استخدام

د دوه ګوني پلور نماینده ګانو استخدام د دوه اړخيزه پلور رFس چارواکو تاکید د دې لپاره چې خپل فعالیتونه په مؤثره توګه په ملي خاوره کې پراخه کړي ، ترڅو خپلو پیرودونکو ته نږدې شي چې ...