د چلونې کټګورۍ

سائنس

ډاکټرانو په دې وروستیو کې د مخدره توکو په وړاندې د مقاومت یو "باکتریا" بکتریا موندل…

په نړۍ کې د ډاکټرانو او روغتیایی کارپوهانو ترټولو لویه ویره د هغه څه دوامداره راپورته کیدل دي چې د "سوپربګس" په نوم یادیږي ، یا د انټي بیوټیکونو په وړاندې مقاومت لرونکي باکتریا ...