ایوانکا ټرمپ د تولید کار کونکي - ویډیو په اړه د یوې اعلامیې لپاره د ډیکاتور څخه لیدنه کويد فیم په نامه پیژندل شوی د تولید پرمختللي روزنیز پروګرام په ملي کچه رامینځته شوی ترڅو خلکو ته د زیاتو دندو روزنه ورکړي.

دا ویډیو په لومړي ځل ښکاره شوه https://www.youtube.com/watch?v=zDCWfO3lQTw