چاډ: "هو" یا ګډوډي؟ د فرانسوا سوډان لخوا


چاډ: "هو" یا ګډوډي؟ د فرانسوا سوډان لخوا

چاډ: "هو" یا ګډوډي؟ د فرانسوا سوډان لخوا

دا مقاله په لومړي ځل ښکاره شوه https://www.jeuneafrique.com/1507662/politique/tchad-oui-ou-le-chaos-par-francois-soudan/


.